Logo

Ruční ovládání automobilu - Autoservis

Hlásíme se k principům sociálního podnikání - Martin Šruma

Sociální podnikání bylo nastartováno koncem roku 2013, a to díky podpoře a realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (název projektu „ Montáž ručního ovládání automobilů “), reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.06/30.00626 , blíže viz záložka „Projekt“

Podařilo se získat dotační podporu ve výši 3.124.592,80 Kč, díky které bylo možné zahájit činnost sociálního podniku. Díky projektu bylo možné zaměstnat osoby ze znevýhodněných skupin a umožnit jim tak plnohodnotné uplatnění na trhu práce a v zajímavém oboru činnosti.

Na úspěšně realizovaný projekt z let 2013 – 2015 navazuje aktuální projekt s názvem: „ Martin Šruma – Ruční ovládání automobilů “ s reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_024/0002708 , který je spolufinancovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost+. Jeho realizace je plánována na období od 09/2023 do 08/2025. V rámci schváleného projektu s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 974 880,00 Kč se podařilo získat dotaci 76,735 %. Cílem aktuálního projektu je nejen podpora podnikání, ale především rozšíření poskytovaných služeb v rámci sociálního podniku, a to zahájením montáže elektronického ručního ovládání automobilů. Bližší informace o projektu jsou uvedeny na záložce „Projekt“

Podnikatelská činnost v rámci poskytování služby montáže ručního ovládání automobilů má sama o sobě společensky prospěšný charakter. Díky instalaci ručních ovládacích prvků pomáháme handicapovaným zákazníkům při plnění jejich cílů, protože pomáháme zajišťovat jejich mobilitu a tím zároveň i jejich soběstačnost a možnost fungování v každodenních běžných situacích.

I po ukončení realizace projektu si podnikatelská činnost zachovává statut sociálního podnikání, což je veřejně deklarováno v našem souhrnu základních zásad:

Zaměstnáváme osoby znevýhodněných na trhu práce, a to bez ohledu na typ jejich znevýhodnění a zajišťujeme tak jejich začleňování na trhu práce.
Uplatnění u nás již našly osoby se ZTP (s různým stupněm handicapu), osoby v seniorském věku i osoby dlouhodobě nezaměstnané. Naše činnost je otevřena všem osobám, které mají chuť zapojit se do činnosti sociálního podniku a přispět k jeho rozvoji a fungování dle svých možností a sil.

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více jak 30% zaměstnanců.
Poskytujeme integrační podporu zaměstnancům ze znevýhodněných skupin.
Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, hospodaření a naplňování prospěšných cílů a jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku.

V rámci podnikatelské činnosti se snažíme o integraci osob ze znevýhodněných skupin, kdy více než 30% zaměstnanců tvoří osoby z těchto skupin.
Svým zaměstnancům poskytujeme nejen plnou podporu běžného charakteru (mentoring, dohled na zapracování), ale i podporu speciální, kterou případně potřebují (bezbariérová provozovna, upravené nájezdy v rámci prostor, speciální pracovní pomůcky apod).
Zaměřujeme se na integrační podporu v širším rozsahu – dbáme zejména na pracovní kompetence a osobní rozvoj zaměstnanců. Veškeré aktivity jsou založeny na respektu ke specifickým potřebám a důstojnosti zaměstnanců.
Všichni naši zaměstnanci pak jsou pravidelně informováni o činnosti v podnikání a mají možnost směřování podniku ovlivnit prostřednictvím svých návrhů či připomínek.

Podnikatelská činnost je založena na opravách osobních automobilů se zaměřením na montáž ručního ovládání, které tvoří převážnou část celkových výnosů. Samozřejmostí je, že více jak 51% případného zisku je zpět reinvestováno do rozvoje podniku. Manažerské řízení podniku je nezávislé. V rozhodovacích činnostech a celkovém řízení podniku není naše podnikání nikým ovlivněno. Podnikatelská činnost je založena na prodeji našich výrobků či služeb a tržby z prodeje tvoří vždy alespoň 30% z celkových výnosů podniku.

Podnikatelská činnost je prováděna tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a naplňovala zásady environmentálně šetrného podnikání. Dodržujeme principy cirkulární ekonomiky, kdy maximum surovin používáme opakovaně, případně přetváříme na nové výrobky pro plnohodnotné další využití. Veškeré vedlejší odpadové produkty, které nejsme schopni znovu použít, jsou likvidovány ekologicky, a to v souladu s platnou legislativou.

Ve svojí činnosti se orientujeme na lokální potřeby.
Přednostně využíváme místní zdroje – zaměstnáváme místní obyvatele a nakupujeme od místních dodavatelů.
Komunikujeme a spolupracujeme s místními aktéry.
Značná část našich zákazníků pochází z Ústeckého kraje, nebo ze sousedních regionů. Pracovní uplatnění poskytujeme místním obyvatelům a v případech, kdy nejde o specializované dodávky nakupujeme materiál i zboží od místních dodavatelů a podporujeme tak ekonomický rozvoj oblasti. Současně rovněž úzce spolupracujeme s organizacemi, které operují v rámci našeho regionu a mají návaznost na námi poskytovanou službu (Úřad práce, organizace sdružující handicapované občany, místní samospráva).

Po dobu opravy automobilu, zajistíme mobilitu našich zákazníků náhradním vozidlem, které můžete využívat. Vozido má namontované kompletní ruční ovládání.  Více ...
Nabízíme komplexní nabídku služeb pro hendikepované na profesionální úrovni. Využijte výhodné pojištění vozidel a získejte další výhody.
  • Martin Šruma
  • U Hřiště 76, 431 14 Strupčice
  • GSM: 602 246 043
  • Další kontakty
QR vizitka QR vizitka